Workshop A:

Digital storytelling og dokumentatio
v/ Camil Hesse, digital læringskonsulent og ophavsmand til legmedmedier.dk
Bliv inspireret og klædt på til at arbejde med dokumentation og produktion af stopmotion, video og e-bøger med børn i dagtilbud, SFO og skole.

Målgruppe: 3-8 år

Storytelling bygger på en ældgamle fortælletradition og formidling af information gennem ord, billeder og lyd. Med de nye medier og teknikker er der åbnet mulighed for at børn allerede i børnehave- og indskolingsalderen kan skabe små flotte og kreative digitale produktioner på relativ kort tid. Storytelling udfordre børns fantasi og personlighed samt giver dem en legende tilgang til at forme og forandre deres omgivelser. Stopmotion-animation, video og produktion af e-bøger på tablets lægger op til hands-on og lærerige aktiviteter med fokus på sprog, samarbejde og identitetsdannelse. Igennem disse legende og absorberende arbejdsprocesser belønnes børnene med sjove og effektfulde historier, som kan formidles og deles med andre.
Børnenes digitale processer og produktioner kan med fordel bruges som dokumentationsindhold og bidrage til at sætte aktiviteterne ind i en læringskontekst. 

Workshop B:

Tablets og bevægelse
v/ Peter Jensen, pædagog og redaktør på EMU Danmarks læringsportal
Mobile devices er paradoksalt nok ofte forbundet med stilsiddende aktiviteter, selvom de er særdeles velegnede til at aktivere børns kreativitet og bevægelse.

Målgruppe: 3-8 år

Dagtilbud og folkeskoler oplever i disse år et stærkt voksende krav til digitalisering af det daglige arbejde, herunder også krav om øget fokus på bevægelse. Teknologien er her, men hvor skal vi tage fat en mangfoldig og uoverskuelig verden? Og hvad er det i forbindelse med digitaliseringen, der skaber læring?
I denne workshop kigger vi på apps og aktiviteter, der kan understøtte arbejdet med krop, bevægelse og anatomi. Det kunne eksempelvis være ”kamera fangeleg”, ”tæt på – langt væk”, og apps som Figurerunning og Woop App.
Vi vil i denne forbindelse også berøre vigtigheden af, at teknologien ikke må stå alene i læringsbegrebet, men skal have kompetente og indlevelsesrige voksne som facilitatorer af læring.

Workshop C: 

At skrive sig til literacy og læsning
v/ Janus Madsen, konsulent og appudvikler
Med afsæt i app’en Skriv og Læs sættes fokus på udvikling af børns literacy-kompetencer – altså evnen til at deltage i meningsfulde sammenhænge, hvor skriftsproget indgår.

Målgruppe: 3-8 år

Børn har ofte mere erfaring med og viden om skriftsproget, end vi tror. Det skyldes primært, at de er født ind i en skriftsprogskultur, hvor de er omgivet af bogstaver, tal, grafer, ikoner og symboler. De færdigheder som børnene har erhvervet sig, kan med fordel inddrages i børnehaven og indskolingen. Før børn er fortrolige med bogstaverne og skriftsproget, kan de med fordel inddrages i skriftsproglige aktiviteter, hvor de gør forsøg, som understøttes og opmuntres af voksne. Skriftsproget kan stort set læres på samme måde som talesproget – altså ved at gøre forsøg, som voksen roser, gentager og som børnene spejler sig i og lære af.
Workshoppen sætter fokus på helhedsorienterede, praktiske og digitale tilgange til skriftsproget og teorierne bag ”at skrive sig til læsning” og ”opdagende skrivning”.

Workshop D:

Den digitale institution
v/ Anne Weinkauff Villadsen, faglig leder af børnehaven Åge i Hjørring Kommune
Få praktisk indblik i, hvordan en børnehave med fokus på brug af digitale værktøjer og dokumentation har udviklet en digital kultur og selvopfattelse.

Målgruppe: 3-6 år

Vi har i institutionen et pædagogisk fokus på skabelsen af en digital kultur. Udgangspunktet er at de digitale læringsmidler skal være en integreret og understøttende del af læringsprocesserne i børnehaven.
”Børn udvikler viden, erfaringer og kunnen, når de tager de digitale medier i brug i deres fritid og hverdagsliv, hvad enten formålet er leg, underholdning eller kommunikation. Det er imidlertid institutionernes opgave at omforme denne viden og kunnen, som børn udvikler i fritidens mediekultur, til kompetencer.” (”Digital Dannelse” af Lotte Nyboe)
Workshoppen giver et praktisk indblik i, hvordan vi ud fra en procesorienteret tilgang, arbejder med at skabe uformelle læringsrum omkring de digitale læringsmidler. Der vil være et særligt fokus på børnenes nysgerrighed og motivation og følgende apps: iMovie, PicCollage, iStopMotion og PuppetPals.

Workshop E:

Sæt strøm på det matematiske sprog
v/ Alice Darville, pædagogisk udviklingskonsulent
Få inspiration til hvordan udvalgte digitale medier og værktøjer kan bruges i arbejdet med at udvikle og understøtte børns matematiske sprog og læring.

Målgruppe: 3-8 år

Workshoppen vil tage afsæt i konkrete erfaringer med udvalgte digitale medier og nedenstående overordnede matematiske aktivitetstyper:

 • Forklaring og argumentation
 • Lokalisering
 • Sortering
 • Design
 • Regning
 • Måling
 • Leg og spil

Sammen skal vi sætte fokus på, hvordan vi kan understøtte nysgerrighed og læring ved at gøre matematik meningsfuld og hverdagsrelevant for børnene i børnehaven og skolen.
Workshoppens overordnede formål er at skabe et læringsrum, hvor deltagerne får mulighed for at være aktive, reflekterende og dele viden.

Workshop F:

Kom god i gang med digital leg og læring
v/ Anni Kammer, konsulent på portalen legoglær.gyldendal.dk
Bliv introduceret til et fagligt inspirerende værktøj til pædagogen, hvor der er fokus på børns leg og læring i det pædagogens arbejde.

Målgruppe: 3-6 år

Portalen legoglær.gyldendal.dk indeholder et stort antal aktivitetsforløb og kommer godt rundt i de pædagogiske læreplanstemaer. Leg og Lær er udviklet i tæt samarbejde med pædagoger og fagpersonale og lægger op til en god blanding af aktiviteter, hvor digitale medier blandes og kombineres med den mere traditionelle måde at lære på. Udvalgte værktøjer demonstreres, og der gives indblik i portalens struktur og opbygning. Workshoppen giver deltagerene mulighed for selv at arbejde i portalen, bladre i i-bøger, planlægge aktivitetsforløb, lave årshjul m.m. Deltagerne kommer også til at afprøve udvalgte aktiviteter og får på egen krop at mærke den nye og spændende måde at lege og lære på, so portalen lægger op til. Deltagelse i workshoppen kræver iPad eller bærbar computer, og deltagerne vil få udleveret et gratis login.

Workshop G:

Digital og kreativ produktion i børnehøjde
v/ Christian Jourdan, konsulent HippoMini
Stift bekendtskab med og afprøv en række relevante medier og værktøjer som kan understøtte og motivere børn til at være digitalt skabende og producerende.

Målgruppe: 6-8 år

Få inspiration til, hvordan du kan inddrage forskellige teknologier i din undervisning. Der vil være rig mulighed for at afprøve en række HippoMinis digitale læringsmaterialer og få idéer til, hvordan du kan stimulere eleverne og gøre undervisningen mere lærerig og motiverende. Blandt de udvalgte materialer kan nævnes:

 • 3D- og skæreprintere
 • Elementer til et mobilt filmstudie
 • Droner og GoPro-kameraer
 • Digitale mikroskoper

Alle materialer som kan bidrage til at gøre eleverne til producenter i fag som natur og teknologi, matematik samt i sprogfagene.

Tilmelding