Sprlogoogtilegnelse, talforståelse, it og bevægelse

Tilmelding

 

9.30-9.50 Morgenmad og velkomst

9.501-10.30 Pædagogisk arbejde med literacy og læringsmål
v/ Charlotte F. Reusch, faglig konsulent hos Nationalt Videncenter for Læsning
Hvordan stimuleres børn fra 0-8 år til at udvikle vigtige sprogkompetencer som forudsætning for god læse- og skriveudvikling? Svaret findes bl.a. i kommunikationsfremmende literacymiljøer, der vægter sociale relationer.

 10.307-11.00 Tidlig udvikling af talforståelse og matematisk kompetence
v/ Michael Wahl, cand.pæd.psyk. og lektor på Professionshøjskolen UCC
Hvad er numeracy og hvordan understøttes børns tidlige matematiske opmærksomhed? Få konkrete eksempler på, hvordan børn tilegner sig matematikkens sprog i hverdagssituationer, og hvordan vanskeligheder identificeres og afhjælpes.

11.00-11.15 Pause med frugt

11.315-11.40 Bevægelse i et læringsperspektiv
v/ Janus Madsen, læringskonsulent og iværksætter
Bevægelse spiller en vigtig rolle i børns hverdag og udvikling i såvel børnehaven som i skolen. Oplægget tager afsæt i kategorisering og afprøvning af forskellige bevægelsesaktiviteter i relation til deres læringspotentiale.

11.840-12.10 Design din egen bevægelseshistorie
v/ Peter Nedergaard, fysioterapeut, bachelor i idræt og sundhed, en af ophavsmændene til Bevægelsesfabrikken
Få introduceret og afprøv Dansk Skoleidræts gratis webløsning, hvor elever, lærere og pædagoger ved hjælp af musik og animerede figurer let kan sammensætte deres eget bevægelsesprogram, som kan afvikles med børnene i daginstitutionen eller skolen.

12.10-13.10 Frokost

13.10-14.40 Workshops

W4orkshop A (0-8 år): Matematisk opmærksomhed i hverdagen
v/ Christina Voigt, faglig inklusionskonsulent, PPR i Viborg Kommune
Hvordan kan øget fokus på matematiske begreber i daglig leg, kommunikation og undervisning, styrke børns forståelse for tal og geometri? Oplev hvordan matematik på en sjov og nærværende måde kan inddrages i børns hverdag.

Wo2rkshop B (0-6 år): Sæt skrift på barnets liv
v/ Linea Bjerrum Nielsen, sprogvejleder ved PPS i Billund Kommune
Få en række bud på, hvordan forældre, dagplejere og pædagoger i dagtilbud gennem konkrete oplevelser, daglige rutiner og eksperimenter kan udvikle en meningsfuld og lystbetonet pædagogisk praksis, hvor skriftsprog er en naturlig del af børnenes leg og hverdag.

Work6shop C (3-8 år): Den Digitale Junglebane
v/ Martin Lindved, børnehaveklasseleder og ophavsmand til www.itibevægelse.dk
Stift bekendtskab med en didaktisk model til implementering af it, leg, læring og bevægelse. Afprøv modellen og dens mange muligheder i det pædagogiske arbejde med sproglig opmærksomhed og talforståelse gennem fysiske aktiviteter i børnehaven og skolen.

Workshop D (0-6 år): To pædagogiske læreplaner i praksis

v/ Sabine Bernard Bay Lunding, daglig pædagogisk leder i Børnehuset Kosmos i Odense
Hvordan kan ”sprog” samt ”krop og bevægelse” bidrage til at styrke børns kommunikative udvikling og matematiske opmærksomhed? Hør om og afprøv en række konkrete eksempler hentet fra praksis i vuggestue og børnehave.

14.40-15.00 Pause med kaffe og kage

15.050-15.30 Digital og pædagogisk inspiration
v/ Thomas Kramer, digital læringskonsulent, Pædagogisk Center Kolding
Bliv præsenteret for en række digitale medier, apps og læringsværktøjer til understøttelse af børns sproglige, matematiske og kropslige udvikling, og få inspiration til hvordan de kan bringes i spil i dagplejen, børnehaven og skolen.

TID OG STED
Tirsdag den 16. maj 2017, kl. 9.30-15.30
Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

TILMELDING
Senest 8. maj 2017 på www.jamus.dk eller til kursusansvarlig Michael Bergholdt på mail michael@jamus.dk eller tlf. 61 20 20 22

PRIS
Kr. 1.495,- ekskl. moms pr. deltager
Kr. 995,- ekskl. moms for efterfølgende deltagere fra samme institution

MÅLGRUPPE
Pædagoger i vuggestue og børnehave, dagplejere, pædagoger i SFO, indskolingslærere, skole- og daginstitutionsledere samt konsulenter og vejledere

Tilmelding

 

Konferencen afholdes i samarbejde mellem Jamus Publishing og WriteReader.

Arrangørerne forbeholder sig rettet til at aflyse konferencen eller enkelte workshops ved for få tilmeldinger eller afbud (fx pga. sygdom).