KonferencelogoSammenhænge i børns digitale leg og læring

Tilmelding


9.50-10.30
Meningsfulde overgange i børneperspektiv
Inge Schoug Larsen
v/ Inge Schoug Larsen, cand.psych., konsulent og indehaver af Schoug Psykologi & Pædagogik
Hvad er der på spil for børn og voksne i forbindelse med overgange? Hvordan kan digitale medier bidrage til at skabe sammenhæng og mening for børnene i overgangene mellem vuggestue, dagpleje, børnehave, SFO og skole? Med afsæt i ny forskning om overgange og konkrete eksempler, sættes der fokus på arbejdet med børns oplevelser og læring på tværs af institutioner.
Læs uddrag af Inges bog “Samarbejde om det skolestartende barn”

10.30-10.50 Pause med frugt

10.50-11.30 Digital børnelitteratur
Minimig
v/ Marianne Eskebæk Larsen, cand.mag. og lektor på pædagoguddannelsen UCC
Hvilken rolle kan pædagoger, indskolingslærere og bibliotekarer spille i forhold til digital børnelitteratur?
Der vises eksempler på nye digitale børnebøger med fokus på dialogiske tilgange, der kan styrke børns sproglige og kulturelle kompetencer, uden at den litterære læseoplevelse går tabt.
Læs Mariannes artikel om digital børnelitteratur

11.30-12.00 Mindfulness og opmærksomhedstræning
Stig Pryds2
v/ Stig Pryds, fridykker og stresscoach
Hvordan kan der i dagtilbud, skoler og på biblioteker skabes rum for beroligende aktiviteter, som øger børns opmærksomhed, koncentrationsevne og læringsudbytte? Med afsæt i oplægsholderens egne erfaringer med mindfulness for børn, vil deltagerne på egen krop få mulighed for at opleve, hvordan eksempelvis vejrtrækningsøvelser kan skabe øget ro og fokus.
Læs om Stigs egenstående historie

12.00-13.00 Frokost

13.00-14.30 Workshops

Workshop A (0-6 år): Hvordan kan pædagogik, didaktik og teknik forenes?
Minea Neigaard
v/ Minea Neigaard, cand.pæd.didaktik (dansk) og adjunkt på pædagoguddannelsen i Aabenraa
Hvordan rammesætter pædagoger og dagplejere didaktikken, når leg og læring skal digitaliseres?
Med afsæt i læreplanstemaerne gives konkrete bud på, hvordan tablets kan være med til at udvide og udvikle den pædagogiske praksis i arbejdet med billeder, sprogudvikling, pædagogisk dokumentation og forældresamarbejde.

Workshop B (3-6 år): Rum og struktur for digital leg og læring
Mette Juliussen
v/ Mette Juliussen, leder af selvejende daginstitution i Egedal og diplomuddannet i innovation og ledelse
Hvordan kan funktionsindretning bidrage positivt til arbejdet med læreplanstemaerne og digital leg og læring? Workshoppen giver en række konkrete bud på, hvordan der i en travl hverdag kan skabes læringsmiljøer, som fremmer tale- og skriftsprogudvikling i samarbejde med forældre samt SFO-pædagoger og lærere.

Workshop C (3-8 år): Bøger skabt af børn til børn
_DSC0113 sh
v/ Janus Madsen, læringskonsulent og stifter af WriteReader
Hvordan kan børn arbejde meningsfuldt med skriftsproget i dagtilbud og indskolingen og blive stolte forfattere af små digitale og analoge bøger? Afprøv læringsværktøjet Skriv og Læs og se eksempler på projekter, hvor pædagoger, lærere og bibliotekarer har bidraget til en motiverende og kreativ introduktion til den første skrivning og læsning.
Læs artikel om hvordan 800 fynske børn blev forfattere

14.30-14.50 Pause med kaffe og kage

14.50-15.20 Kreative og produktive apps til børn
Portræt Søren Gundelach - lav
v/ Søren Gundelach, medstifter af UdviklingsForum og ophavsmand til lege-apps.dk
Hvilke apps og digitale værktøjer kan understøtte børns kreative leg, læring og fælleskab?
Se en række konkrete eksempler på, hvordan børn i dagtilbud og indskoling kan arbejde kreativt med sprog, fotos, animation og tegning på tablets og computer.
Læs om Sørens bog “iPad – et pædagogisk supplement”

15.20-15.30 Evaluering og ”gå glad hjem”-musik fra De Akustiske Helte

TID OG STED
Torsdag den 2. juni 2016, kl. 9.30-15.30
Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

TILMELDING
Senest 27. maj 2015 på www.jamus.dk eller til kursusansvarlig Michael Bergholdt på mail michael@jamus.dk eller tlf. 61 20 20 22

PRIS
Kr. 1.495,- ekskl. moms pr. deltager
Kr. 995,- ekskl. moms for efterfølgende deltagere fra samme institution

MÅLGRUPPE
Pædagoger i vuggestue og børnehave, dagplejere, pædagoger i SFO indskolingslærere, børnebibliotekarer, mediecentermedarbejdere, skole- og daginstitutionsledere samt konsulenter og vejledere

Tilmelding

Konferencen afholdes i samarbejde mellem Jamus Publishing og WriteReader.

Arrangørerne forbeholder sig rettet til at aflyse konferencen eller enkelte workshops ved for få tilmeldinger eller afbud (fx pga. sygdom).

Sammenhænge i børns digitale leg og læring